• 254b653a1
  • 356057d2
  • 1a0abafc

chế biến khoáng sản

chế biến khoáng sản

Chúng tôi đã được tập trung vào mất thanh ghi sáp đúc và tấm grate trong nhiều năm qua, với nhiều lớp vật liệu dưới ASTM A297. sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trên xe ô tô pallet trong hầm mỏ và lò đốt. kinh nghiệm phong phú của chúng tôi thuộc loại này của vật liệu có thể giúp khách hàng của chúng tôi với các dự án của họ. Chúng tôi cũng đầu tư vào một dòng đúc vỏ tự động, nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí, và ổn định tốt hơn chất lượng vỏ đúc.

WhatsApp Online Chat!