EN
Tất cả danh mục
EN

Trang chủ>Giới Thiệu>Đào tạo

 • Foundry Airview

  Foundry Airview

 • Cửa hàng làm việc tiêm sáp tự động

  Cửa hàng làm việc tiêm sáp tự động

 • Xưởng tiêm sáp

  Xưởng tiêm sáp

 • Xưởng lắp ráp cây sáp

  Xưởng lắp ráp cây sáp

 • Automic Shell Building Workshop

  Automic Shell Building Workshop

 • Shell Building

  Shell Building

 • Dewaxing Workshop

  Dewaxing Workshop

 • Shell Baking Workshop One

  Shell Baking Workshop One

 • Shell Baking Workshop Two

  Shell Baking Workshop Two

 • Shell Building

  Shell Building

 • Dewaxing Workshop

  Dewaxing Workshop

 • Shell Baking Workshop One

  Shell Baking Workshop One

 • Shell Baking Workshop Two

  Shell Baking Workshop Two

 • Melting and Pouring Workshop One

  Melting and Pouring Workshop One

 • Melting and Pouring Workshop Two

  Melting and Pouring Workshop Two

 • Melting and Pouring Three

  Melting and Pouring Three

 • Nóng chảy và đổ

  Nóng chảy và đổ

 • Nóng chảy và đổ

  Nóng chảy và đổ

 • Sand Cleaning Workshop

  Sand Cleaning Workshop

 • Xưởng gia công

  Xưởng gia công

 • Xưởng gia công

  Xưởng gia công

 • Packing Shop

  Packing Shop