• 254b653a1
  • 356057d2
  • 1a0abafc

Քանդակել հերկել Sweep

Քանդակել հերկել Sweep

Գյուղատնտեսական սարքավորումներ մասերը գտնվում են մեր հիմնական արտադրանքի գծերի. Մենք արդեն կորցրել է, մոմ ձուլման դանակ, սայրեր, քանդակել հերկել sweeps, վարելահող միավոր եւ այլ հարմարեցված գյուղատնտեսական մասեր տարիներ շարունակ: Մեր փորձը եւ փորձն այս ոլորտում մեզ ուժ է արտահանել մեր արտադրանքը ամբողջ աշխարհում:

WhatsApp Online Chat!